Står du fast eller opplever du:

 
 


- At du holder tilbake det du egentlig vil si?

- Utfordring i grensesetting med leder, partner eller barn?

- Vanskelige valg - hva vil du, hvor er din retning?

- At din «grunnmur» trenger mer styrke for å bære deg og dine utfordringer nå?

- Uro, muskelspenninger eller stressrelaterte smerter?


Med coaching eller terapi undersøker vi sammen dine utfordringer for økt klarhet og bevissthet slik at grunnlag for ny vekst og kompetanse vokser frem.

Disse websidene er bare noen enkle tegn og bilder  - gestalt må oppleves i et personlig møte. Tør du ta skrittet til et møte - mellom deg og meg? Mange andre har opplevd dette som et viktig skritt videre i sitt eget liv.


Er du alene i tåke eller kronglete terreng?

Finner du veien din videre? 

 

Kontakt Pål T Gamme på tlf 917 33 698 el ptgamme@gmail.com